G-9Q5QSD1WHY
 

סדנאות פיתוח למנהלים

Development-workshops

כתיבה, פיתוח והנחייה של סדנאות מנהלים המותאמות בדיוק לצרכים של הארגון שלך.

 

יחד נחשוב מי האנשים שלוקחים חלק בתהליך ומה התוצאות הרצויות לארגון.


סדנאות הפיתוח יכולות להיות חד פעמיות או חלק מתהליך כולל.

"תמצית מהותו של הניהול היא האומנות לגייס את המשאבים האינטלקטואלים של העובדים, ולרתום אותם לשירותה של החברה"

קונוסוקה מטסושיטה - תעשיין יפני - פנסוניק חברת אלקטרוניקה