G-9Q5QSD1WHY
 

תוכניות רווחה והדרכה

Welfare-programs

יום גיבוש ? Happy hour ? ימי עיון ? אל תעשו כל דבר בנפרד.  

הכנה מראש של תוכניות רווחה והדרכה רב שנתיות אינן הנחלות של הארגונים הגדולים בלבד.

 

כאשר התוכנית נכתבת כמכלול היא לוקחות בחשבון את החזון הארגוני, לצד אירועים כלליים, תקציב ומטרות שהארגון רוצה להדגיש בשנת העבודה, ומשפיעות גם על היכולת לשמר עובדים ועל מיתוג החברה בשוק. 

"אם אינך יכול לעשות דברים גדולים, עשה דברים קטנים בצורה גדולה"


נפוליאון היל - סופר והוגה דעות אמריקאי