טל לוי דיאמנשטיין יועצת אירגונית ומנחה עסקית
מנהל/ת