G-9Q5QSD1WHY
top of page

גיוס ושימור עובדים

human-resources

בעידן הנוכחי עובדים הם השקעה אסטרטגית של הארגון.

התחלופה הגבוהה של כח האדם והפיתויים הרבים מבחוץ, לצד הצורך בהכשרה והשקעה בכל עובדת ועובד,מובילים ארגונים רבים ל"גלגל חוזר" של השקעה והפסדים בתחום הגיוס. 


אני מזמינה אותך לבנות תוכנית מקיפה, הלוקחת בחשבון את הצרכים של הארגון ומנהלת את תהליכי הגיוס, הקליטה והשימור, על מנת להקל לטווח ארוך על התהליך ולצמצם במשאבים המושקעים היום בעקיפין בתחום.

“הצלחה מושגת לעיתים קרובות על ידי אלו שלא יודעים שכישלון הוא בלתי נמנע”


קוקו שאנל - מעצבת אופנת "שאנל" צרפת

bottom of page