G-9Q5QSD1WHY
top of page

חניכת מנהלים באירגון

managers-advisor

לפעמים מספיקה רק סדנא טובה אחת, בשביל לייצר מציאות אחרת בהנהלת הארגון.

 

אבל אם נודה על האמת - לא כולנו נולדנו מנהלים, יש מי שהוצנחו לתפקיד ללא ידע מוקדם, כלים ומיומנויות.

 

את הפער הזה אפשר וכדאי לצמצם, בעזרת תהליך חניכה וליווי, המוגבל בזמן וביעדים.

 

נוכל לסייע למנהלים אצלכם לקחת את ה"מושכות" ולהפוך למשמעותיים יותר עבור הארגון והצוות שלהם.

"ניהול הוא לא יותר מאשר החדרת מוטיבציה באנשים אחרים"


לי איאקוקה - תעשיין אמריקאי - יו"ר חברת קרייזלר

bottom of page