G-9Q5QSD1WHY
top of page

הנחיית תהליכי אימון

training-processes

תהליכי אימון קבוצתיים או הנחיית קבוצות במסגרת קבוצתית, סביב נושא מסוים, או כתהליך מובנה להעצמת העובדים, הם כלי משמעותי שארגון בוחר לתת לעובדיו ולעצמו. 


יצירת מסגרת קבועה מראש עם מנחה מקצועית, יכולה לצייד את העובדים בכלים ומיומנויות, שימנפו את העובדים, את הקשר ביניהם ואת החיבור הרגשי למקום העבודה

"קל למצוא שחקנים טובים. לגרום להם לשחק טוב יחד זה סיפור אחר"


קייסי סטנגל - אמריקאי שחקן בייסבול נודע יאנקיז

bottom of page