G-9Q5QSD1WHY
top of page

עושים עסק - מאמרים

חיפוש

וודאות


אשה כותבת במחברת

יש לך דף ועט לידך אני שואלת אותה? בלב ליבו של שיטפון הדברים שהיא אומרת, כמו מנסה לרגע להאט עבורה את הקצב.

כן, היא עונה, כמו תמיד..

מעולה, אז תרשמי בבקשה את המילה הבאה עם סימן קריאה וקו למטה ואחר כך תמשיכי..

"וודאות!"

היא רושמת וממשיכה לדבר.

אבל לרגע הקצב הופך איטי יותר. משתהה.

היא נושמת בין לבין, ממשיכה ומדייקת את מה שחשוב לה והעין מידי פעם פוזלת אל המילה המסתורית שזה עתה נכתבה על ידה מבלי לעמוד על פשרה.


היא מוצפת.

כבר תקופה ארוכה שהיא רוצה לעשות קורס און ליין והיא נאבקת באימת הטכנולוגיה ומתקשה לראות את עצמה מצלמת את עצמה, ו